MATH09CH04

الكسور و الصيغ الجبرية

الكسور الجبرية

تبسيط الكسور التي تتضمن عمليات تحليل إضافية

ضرب و قسمة الكسور

جمع و طرح الكسور ذات مقامات عددية

المضاعف المشترك الأدنى

جمع و طرح الكسور المختلفة

المعادلات التي تتضمن كسور جبرية

مسائل لفظية على تطبيقات معادلات

المعادلات بالصيغة الرياضية

كتابي للمنهج الليبي

FREE
VIEW